Gården har en stor samling fra tidligere tider på gården Fjellvær.

Åpent i sesongen. Ellers på forespørsel.

Vårt lokale gårdsmuseum viser hvordan folk levde på gården og øya i tidligere tider.
Her finner du gamle motorer, gammelt redskap for både gårdsdrift og fra fiske. Folkene her ute måtte være sjølberga, og skomakeryrket var blant de tingene som folket her ute ordnet selv.